Liên hệ > Mạng lưới đối tác

MẠNG LƯỚI ĐỐI TÁC

UNIVERSITY

University of Ottawa

Ottawa, Ontario

University of Waterloo

Waterloo, Ontario

Western University

London, Otario

University of Manitoba

Winnipeg, Manitoba

University of Saskatchewan

Satskatoon, Saskatchewan

University of Victoria

Victoria, British Columbia

Ryerson University

Toronto, Ontario

Memorial University of Newfoundland (MUN)

St. John’s, Newfoundland and Labrador

Carleton University

Ottawa, Ontario

University of Guelph

Guelph, Ontario

University of Windsor

Windsor, Ontario

Concordia University of Edmonton

Edmonton, Alberta

University of New Brunswick

Fredericton, New Brunswick

University of Regina

Regina, Saskatchewan

Brock University

St. Catharines, Ontario

University of Northern Brishtish Columbia

Prince George, British Columbia

OCAD University

Toronto, Ontario

Kwantlen Polytechnic University

Surrey, British Columbia

Wilfrid Laurier University – Waterloo

Waterloo, Ontario

Lakehead University

Thunder Bay, Ontario

University of Lethbridge

Lethbridge, Alberta

COLLEGES

Bristish Columbia Institue of Technology

Vancouver, British Columbia

Seneca College

Toronto, Ontario

Sheridan College

Brampton, Ontario

Conestoga College

Kitchener, Ontario

Centennial College

Toronto, Ontario

Humber College

Toronto, Ontario

Langara College

Vancouver, British Columbia

Okanagan College

Kelowna, British Columbia

Algonquin College

Ottawa, Ontario

George Brown College

Toronto, Ontario

Mohawk College

Hamilton, Ontario

Douglas College

New Westminster, British Columbia

Niagara College Canada

Welland, Ontario

Southern Alberta Institute of Technology

Calgary, Alberta

Georgian College

Barrie, Ontario

Camosun College

Greater Victoria, British Columbia

Vancouver Community College

Vancouver, British Columbia

Fanshawe College

London, Ontario

Sault College

Sault Ste. Marie, Ontario

Northern Alberta Institute of Technology

Edmonton, Alberta

HIGH SCHOOLS

Toronto District School Board

Toronto, Ontario

Toronto Catholic District School Board

Toronto, Ontario

Ottawa – Carleton District School Board

Ottawa, Ontario

Peel District School Board

Mississauga, Ontario

Richmont School District No.38

Richmond, British Columbia

Coquitlam School District

Coquitlam, British Columbia

Abbotsford School District

Abbotsford, British Columbia

Burnaby School District

Burnaby, British Columbia

Calgary Board of Education

Calgary, Alberta