Canada giới hạn số lượng sinh viên quốc tế tới học tại Canada trong năm 2024

Sinh viên quốc tế là một phần quan trọng trong cơ cấu kinh tế, văn hóa và xã hội của Canada. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, hệ thống sinh viên quốc tế đã không còn toàn vẹn và đảm bảo như trước kia. Một số trường đã tăng đáng kể lượng tuyển sinh để tăng doanh thu và ngày càng có nhiều sinh viên đến Canada mà không có sự hỗ trợ thích hợp. Số lượng sinh viên quốc tế đến Canada tăng nhanh cũng gây áp lực về nhà ở, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ khác. Để bảo vệ sinh viên quốc tế tốt hơn khỏi những tác nhân xấu và hỗ trợ tăng trưởng dân số bền vững ở Canada, chính phủ đang tiến hành các biện pháp nhằm ổn định số lượng sinh viên quốc tế ở Canada.

Ngài Marc Miller, Bộ trưởng Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch hôm nay đã thông báo rằng Chính phủ Canada sẽ đặt ra giới hạn tiếp nhận đối với đơn xin giấy phép sinh viên quốc tế để ổn định mức tăng trưởng mới trong thời gian hai năm. Vào năm 2024, giới hạn này dự kiến ​​sẽ chỉ cho phép khoảng 360.000 giấy phép học tập được phê duyệt, giảm 35% so với năm 2023. Trên tinh thần công bằng, giới hạn cấp tỉnh và lãnh thổ riêng lẻ đã được thiết lập, tính theo dân số, điều này sẽ mang lại kết quả là thuyên giảm nhất định ở các tỉnh có số lượng sinh viên quốc tế tăng trưởng không bền vững nhất. Việc gia hạn giấy phép học tập sẽ không bị ảnh hưởng. Những người theo học bằng thạc sĩ và tiến sĩ, giáo dục tiểu học và trung học cũng không được tính vào giới hạn này. Những người có giấy phép học tập hiện tại sẽ không bị ảnh hưởng.

IRCC sẽ phân bổ một số lượng giới hạn cho mỗi tỉnh bang và vùng lãnh thổ, sau đó khoản phân bổ này sẽ được chia cho các cơ sở học tập được chỉ định của tỉnh bang/vùng lãnh thổ. Để thực hiện giới hạn, kể từ ngày 22 tháng 1 năm 2024, mọi đơn xin giấy phép học tập nộp cho IRCC cũng sẽ yêu cầu thư chứng thực từ một tỉnh hoặc vùng lãnh thổ. Các tỉnh và vùng lãnh thổ dự kiến ​​sẽ thiết lập quy trình cấp thư chứng thực cho sinh viên chậm nhất là vào ngày 31 tháng 3 năm 2024.

Các biện pháp tạm thời này sẽ được áp dụng trong hai năm và số lượng đơn xin giấy phép du học mới được chấp nhận vào năm 2025 sẽ được đánh giá lại vào cuối năm nay. Trong giai đoạn này, Chính phủ Canada sẽ tiếp tục làm việc với các tỉnh bang và vùng lãnh thổ, các cơ sở giáo dục được chỉ định và các bên liên quan đến giáo dục quốc gia để phát triển con đường bền vững cho sinh viên quốc tế, bao gồm hoàn thiện khuôn khổ tổ chức được công nhận, xác định mức độ bền vững lâu dài của sinh viên quốc tế. và đảm bảo các cơ sở giáo dục sau trung học có thể cung cấp đủ mức nhà ở cho sinh viên.

Để điều chỉnh tốt hơn Chương trình Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp, các tiêu chí đủ điều kiện được thay đổi như sau:

  • Bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2024, sinh viên quốc tế bắt đầu chương trình học nằm trong thỏa thuận cấp phép chương trình giảng dạy sẽ không còn đủ điều kiện để được cấp giấy phép làm việc sau tốt nghiệp. Trước đây, theo thỏa thuận cấp phép chương trình giảng dạy, sinh viên theo học tại một trường cao đẳng tư thục vẫn có thể theo học chương trình giảng dạy của một trường cao đẳng công lập liên kết. Những chương trình như thế này đã thu hút rất nhiều sinh viên quốc tế trong những năm gần đây, và chịu sự giám sát ít hơn hơn so với các trường cao đẳng công lập và hoạt động như một kẽ hở liên quan đến việc đủ điều kiện cấp giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp.
  • Sinh viên tốt nghiệp thạc sĩ và các chương trình sau đại học ngắn hạn khác sẽ sớm đủ điều kiện để xin giấy phép làm việc 3 năm. Theo tiêu chí hiện tại, thời hạn của giấy phép làm việc sau đại học chỉ dựa trên thời lượng chương trình học của cá nhân, điều này gây không ít khó khăn cho sinh viên tốt nghiệp thạc sĩ trong việc tích lũy kinh nghiệm làm việc và hạn chế cơ hội chuyển sang thường trú nhân.

Trong những tuần tới, giấy phép lao động mở (Open Work Permit) sẽ chỉ được cấp cho vợ/chồng của sinh viên quốc tế theo học chương trình thạc sĩ và tiến sĩ. Vợ/chồng của sinh viên quốc tế ở các cấp học khác, bao gồm cả chương trình đại học và cao đẳng, sẽ không còn đủ điều kiện.

Các biện pháp trên bổ sung cho những cải cách khác được công bố gần đây đối với Chương trình Sinh viên Quốc tế. Kết hợp lại với nhau, chúng nhằm mục đích đảm bảo những sinh viên chân chính nhận được sự hỗ trợ mà họ yêu cầu và có các nguồn lực cần thiết để có trải nghiệm học tập phong phú ở Canada, đồng thời ổn định tổng số sinh viên đến và giảm bớt áp lực về nhà ở, chăm sóc sức khỏe và các vấn đề khác. dịch vụ ở Canada.

Thông tin nhanh

  • Trong những tháng tới, IRCC sẽ tiếp tục làm việc để cung cấp những lộ trình rõ ràng từ du học đến thường trú cho những sinh viên có kỹ năng theo yêu cầu và khám phá các biện pháp mới để chuyển sinh viên quốc tế sang lực lượng lao động tốt hơn.  
  • Gần đây, Bộ đã đưa ra một số biện pháp để đảm bảo Chương trình Sinh viên Quốc tế có hiệu quả đối với các sinh viên sắp nhập học cũng như cả nước nói chung, bao gồm:
    • Vào ngày 1 tháng 1 năm 2024,  yêu cầu về chi phí sinh hoạt  đối với người xin giấy phép du học đã được cập nhật để phản ánh rõ hơn chi phí sinh hoạt thực sự ở Canada giúp sinh viên có sự chuẩn bị tài chính đầy đủ và không bị bóc lột khi làm thêm ở Canada. 
    • Kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2023, các tổ chức học tập được chỉ định sau trung học phải xác nhận mọi thư chấp nhận do người nộp đơn bên ngoài Canada gửi trực tiếp với IRCC. Quy trình xác minh nâng cao này bảo vệ sinh viên tương lai khỏi gian lận và đảm bảo rằng giấy phép học tập được cấp chỉ dựa trên thư chấp nhận thực sự.
    • Vào năm 2024, dự định triển khai các chương trình thí điểm có mục tiêu nhằm hỗ trợ các nhóm sinh viên quốc tế ít có cơ hội được theo đuổi việc học tập tại Canada.