Tại sao Laurel Consult không bao giờ cập nhật tình trạng khách hàng sử dụng dịch vụ trên Fanpage?

Thông tin cá nhân là thông tin đủ để xác định chính xác danh tính một cá nhân, bao gồm ít nhất nội dung trong những thông tin đầy đủ sau đây: họ tên, ngày sinh, nghề nghiệp, chức danh, địa chỉ liên hệ, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu. Do vậy, việc bảo mật là vô cùng quan trọng nếu một cá nhân không muốn thông tin của mình bị lợi dụng và phục vụ cho các mục đích xấu.

Đây cũng là một trong những nguyên tắc, đạo đức nghề nghiệp quan trọng nhất mà Laurel Consult đặt lên hàng đầu. Đảm bảo vấn đề bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng cũng bao gồm cả việc các nền tảng mạng xã hội của Laurel Consult không cập nhật những bài post liên quan đến tình trạng khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ của Laurel.

Đội ngũ của Laurel Consult vẫn đang âm thầm làm việc với hồ sơ của các khách hàng mỗi ngày, với mục tiêu mang đến những giải pháp giáo dục và dịch vụ thị thực chất lượng cao cho học sinh, sinh viên và các gia đình Việt có nguyện vọng học tập, làm việc và định cư tại Canada.