Canada công bố chương trình định cư đặc biệt

Ngày 14/4/2021 – Ottawa, Ông Marco E.L. Mendicino, Bộ trưởng Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch (IRCC) đã công bố chương trình định cư đặc biệt cho hơn 90,000 lao động thiết yếu và sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp đang đóng góp tích cực cho nền kinh tế Canada. “Đại dịch đã cho thấy rõ những đóng góp đáng kinh ngạc của những di dân. Những chính sách mới này sẽ giúp những người có tình trạng cư trú tạm thời hoạch định tương lai của họ ở Canada, đóng một vai trò quan trọng trong sự phục hồi kinh tế của chúng tôi và giúp chúng tôi tái thiết tốt hơn. Thông điệp của chúng tôi gửi đến họ rất đơn giản: trạng thái của bạn có thể là tạm thời, nhưng những đóng góp của bạn là lâu dài – và chúng tôi muốn bạn ở lại”, Bộ trưởng IRCC Marco Mendicino phát biểu.

Chính phủ đảng Tự do đã coi người nhập cư là một phần trọng yếu trong quá trình phục hồi kinh tế sau Covid-19 của Canada với kế hoạch chào đón 401,000 thường trú nhân (PR) vào năm 2021, sau khi số lượng tiếp nhận di dân hàng năm giảm 45.7% tương đương 185,130 người vào năm ngoái.

Trọng tâm của lộ trình mới này sẽ là những người lao động tạm thời có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực thiết yếu bao gồm 40 ngành nghề y tế (health-care) và 95 ngành nghề thiết yếu khác trong nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như chăm sóc cá nhân, sản xuất và phân phối thực phẩm. Chương trình này cũng dành cho những sinh viên quốc tế đã hoàn thành chương trình sau trung học đủ điều kiện của Canada trong vòng 4 năm qua, tính từ sau tháng 1 năm 2017.

Có hiệu lực từ ngày 6/5/2021, IRCC sẽ bắt đầu nhận hồ sơ theo 3 luồng sau:

  • 20,000 hồ sơ cho lao động nước ngoài tạm thời làm việc trong lĩnh vực y tế (health care);
  • 30,000 hồ sơ cho lao động nước ngoài tạm thời làm việc trong các ngành nghề thiết yếu và chọn lọc khác; và
  • 40,000 hồ sơ cho sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp một cơ sở giáo dục của Canada

Chương trình này sẽ mở hồ sơ cho đến ngày 5/11/2021 hoặc cho đến khi đạt được chỉ tiêu với tối đa 90,000 ứng viên được cấp thường trú nhân.

Để hội đủ điều kiện, tất cả các ứng viên phải thông thạo một trong hai ngôn ngữ chính thức của Canada, đáp ứng các yêu cầu bắt buộc chung về khả năng được nhập cư; được phép làm việc và đang làm việc ở Canada tại thời điểm nộp hồ sơ. Những người hết hạn cư trú hợp pháp sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình này. Để thúc đẩy các ngôn ngữ chính thức của Canada, chương trình không giới hạn số lượng hồ sơ của các ứng viên nói tiếng Pháp hoặc song ngữ.

Canada đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về nhân khẩu học. Năm 1971, có 6.6 người trong độ tuổi lao động tương ứng với một người cao tuổi. Hiện nay, con số này là 3 và đến năm 2035 sẽ chỉ còn 2. Nếu không có những người nhập cư, các thế hệ tương lai sẽ phải chi trả nhiều hơn để duy trì các dịch vụ công như hiện nay.

 Nguồn: Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada.

Trả lời