DU LỊCH CANADA

Gia hạn thời gian lưu trú tại Canada

Nếu muốn kéo dài thời gian lưu trú tại Canada với tư cách là khách du lịch, bạn cần phải xin visitor record. Lưu ý rằng visitor record không thay thế được cho thị thực (Visa). Visitor record:

 • Là giấy tờ xác nhận tình trạng cư trú với tư cách là khách du lịch tại Canada và cho phép bạn ở lại lâu hơn;
 • Thể hiện ngày hết hạn lưu trú mới – ngày bạn phải rời khỏi Canada.

Những trường hợp có thể xin visitor record?

Visitor record dành cho những trường hợp sau:

 • Muốn kéo dài thời gian lưu trú tại Canada, hoặc
 • Thay đổi giấy phép cư trú từ
  • Giấy phép du học thành visitor record
  • Giấy phép làm việc thành visitor record

Thời điểm nộp hồ sơ

Hồ sơ xin visitor record nên được nộp ít nhất 30 ngày trước khi thời gian lưu trú hiện tại hết hạn. Ngày hết hạn của thời gian lưu trú thể hiện ở:

 • Trên con dấu được đóng vào hộ chiếu (KHÔNG phải là ngày được cấp trên visa của bạn)
 • Nếu không có dấu trong hộ chiếu, ngày hết hạn lưu trú là 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh vào Canada
 • Giấy phép du học
 • Giấy phép làm việc, hoặc
 • Visitor record (nếu bạn từng gia hạn thời gian lưu trú của mình).

Cách thức nộp hồ sơ

Trong hầu hết các trường hợp, hồ sơ xin visitor record phải được nộp trực tuyến, theo hướng dẫn chi tiết tại của IRCC.

Nếu đã nộp hồ sơ xin visitor record trước khi thời gian lưu trú hết hạn, tình trạng cư trú của bạn tại Canada là hợp pháp cho đến khi có quyết định của IRCC.

Bạn có thể kiểm tra thời gian xử lý hồ sơ xin visitor record tại đây.