Giấy phép làm việc
Work Permit

Giấy phép làm việc – Work Permit

Trong hầu hết các trường hợp, bạn cần phải xin Giấy phép làm việc (Work Permit) nếu bạn dự định đến Canada làm việc tạm thời. Bài viết sau đây sẽ cung cấp những thông tin cần thiết liên quan đến quy trình nộp hồ sơ, các giấy tờ hỗ trợ cần thiết và thời gian xử lý hồ sơ xin Giấy phép làm việc.

Điều kiện để được cấp giấy phép làm việc

Thuyết phục được viên chức xét duyệt hồ sơ rằng sẽ rời khỏi Canada khi Giấy phép làm việc hết hạn

Chứng minh có đủ tài chính cho bản thân và các thành viên trong gia đình (i) trong thời gian ở Canada, và (ii) để rời khỏi Canada

Tôn trọng luật pháp Canada và không tham gia bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào

Không bị coi là mối đe dọa đối với an toàn và an ninh Canada

Có sức khỏe tốt (có thể được yêu cầu khám sức khỏe)

Không làm việc cho bất kỳ nhà tuyển dụng nào không đủ điều kiện (kiểm tra danh sách tại đây)

Không chấp nhận công việc từ những chủ sử dụng lao động cung cấp dịch vụ liên quan đến tình dục, mại dâm

Cung cấp hồ sơ bổ sung theo yêu cầu của viên chức xét hồ sơ nhằm phục vụ mục đích nhập cảnh vào Canada

Giấy phép làm việc có bao nhiêu loại?

Chỉ có 2 loại Giấy phép làm việc được cấp như sau:

Giấy phép làm việc mở (Open Work Permit)

Với Giấy phép làm việc mở, bạn có thể làm việc cho bất kỳ nhà tuyển dụng Canada nào, ngoại trừ:

  • Nhà tuyển dụng không đủ điều kiện (kiểm tra danh sách tại đây)
  • Chủ sử dụng lao động cung cấp dịch vụ liên quan đến tình dục, mại dâm.

Giấy phép làm việc mở chỉ được cấp trong một số trường hợp đặc biệt, ví dụ cho thành viên gia đình phụ thuộc của thường trú nhân, người có Giấy phép du học hoặc làm việc hợp pháp, v.v.

Giấy phép làm việc dành riêng cho một chủ sử dụng lao động (Employer-Specific Work Permit, hoặc Work Permit)

Với giấy phép này, bạn chỉ có thể làm việc cho một chủ lao động, trong một khoảng thời gian nhất định, và đôi khi ở một địa điểm được quy định trong Giấy phép làm việc. Các điều kiện được thể hiện trong Giấy phép làm việc bao gồm tên của người sử dụng lao động và thời gian làm việc.

Thông tin khác

Cách thức nộp hồ sơ

Thông thường, đương đơn có 2 lựa chọn để nộp hồ sơ xin Giấy phép làm việc từ bên ngoài Canada, bao gồm (i) trực tuyến hoặc (ii) hồ sơ giấy. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đương đơn được yêu cầu nộp hồ sơ trực tuyến.

Xem chi tiết hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến tại đây

Các mẫu đơn và giấy tờ hỗ trợ

Bạn có thể tham khảo hướng dẫn của IRCC tại đây.

Lưu ý: bạn có thể tìm hiểu thông tin chi tiết liên quan đến Đánh giá tác động thị trường lao động – Labour Market Impact Assessment (LMIA), một trong những giấy tờ quan trọng nhất cần có khi nộp hồ sơ xin Giấy phép làm việc tại đây.

Làm việc tại tỉnh Quebec

Nếu bạn muốn làm việc tại tỉnh Quebec, bạn có thể sẽ phải nộp hồ sơ xin “Giấy chấp nhận vào tỉnh Quebec – Certificat d’Acceptation du Québec (CAQ) trước khi nộp hồ sơ xin Giấy phép làm việc.

Yêu cầu sinh trắc học

Tùy thuộc vào quốc tịch thể hiện trên hộ chiếu, đương đơn có thể được yêu cầu cung cấp sinh trắc học – biometric (bao gồm lăn vân tay và chụp ảnh) tại CVAC. Lệ phí là 85 CAD cho mỗi đương. Để biết thêm thông tin về sinh trắc học, vui lòng tham khảo tại đây.

Khám sức khỏe

Bạn có thể tìm hiểu danh sách phòng khám được IRCC ủy quyền tại đây

Lý lịch tư pháp

Đương đơn có thể phải cung cấp lý lịch tư pháp cho bất kỳ quốc gia nào cư trú từ 6 tháng liên tục. Để biết thêm thông tin chi tiết để xin lý lịch tư pháp tại mỗi quốc gia, vui lòng tham khảo thông tin tại đây.

Lệ phí xử lý hồ sơ

Lệ phí xử lý hồ sơ xin Giấy phép làm việc là 155 CAD, đối với Giấp phép làm việc mở (Open Work Permit) là 255 CAD.

Thời gian xử lý hồ sơ

Thời gian xử lý phụ thuộc vào quốc gia nơi bạn nộp hồ sơ. Đương đơn có thể kiểm tra thời gian xử lý cho đương đơn nộp hồ sơ từ Việt Nam tại đây.