DU HỌC CANADA

Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp – PGWP

Bạn có thể được cấp Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp – Post-Graduation Work Permit (gọi tắt là PGWP) có thời hạn tối đa 3 năm. Bài viết này sẽ cung cấp các thông tin bổ ích liên quan đến PGWP.

Các đối tượng đủ điều kiện

Để đủ điều kiện được cấp PGWP, bạn cần đáp ứng những điều kiện sau đây:

 • Từ 18 tuổi trở lên
 • Liên tục là sinh viên toàn thời gian, trừ trường hợp học bán thời gian ở kỳ cuối hoặc nghỉ học có giấy chấp thuận của nhà trường vì một số trường hợp đặc biệt, xem chi tiết tại đây
 • Đã hoàn thành chương trình học kéo dài 8 tháng hoặc hơn, và được cấp chứng chỉ (certificate), bằng cao đẳng (diploma) hoặc cử nhân (degree)
 • Có xác nhận chính thức của trường đã hoàn thành chương trình học
 • Nộp hồ sơ tối đa 180 ngày sau khi chính thức kết thúc chương trình học, và
 • Tốt nghiệp chương trình học đủ điều kiện được cấp PGWP.

Trước khi nộp hồ sơ xin nhập học vào bất kỳ cơ sở giáo dục nào, bạn nên kiểm tra liệu trường và chương trình học bạn dự định tham gia có đủ điều kiện tham gia PGWP hay không. Lưu ý rằng nếu một trường cung cấp các chương trình đủ điều kiện PGWP không có nghĩa là tất cả các chương trình đều đáp ứng được điều kiện PGWP. Bạn có thể liên hệ với trường hoặc kiểm tra thông tin tại đây.

Có một số yêu cầu đặc biệt đối với một số trường thuộc tỉnh Quebec, bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại trang này.

Bạn vẫn có thể đủ điều kiện được cấp PGWP trong các trường hợp đặc biệt sau:

 • Chương trình cấp tốc (Accelerated programs)

Đối với chương trình học cấp tốc dự định kéo dài trong 8 tháng, nhưng nếu bạn hoàn thành sớm hơn, ví dụ trong 6 tháng thì vẫn đủ điều kiện được cấp PGWP.

 • Chuyển trường

Trong trường hợp chuyển giữa các trường, lưu ý rằng thời gian học ở cả 2 trường sẽ được tính nếu cả 2 trường đều là Designated Learning Institution.

 • Học bán thời gian

Bạn vẫn có thể đủ điều kiện xin PGWP nếu học bán thời gian trong kỳ cuối cùng trong chương trình học.

Hiệu lực của PGWP

Tùy thuộc vào thời gian chương trình học của bạn, PGWP có thể có giá trị từ 8 tháng đến 3 năm. PGWP sẽ có hiệu lực:

 • Cùng thời gian với chương trình học, nếu chương trình học dài hơn 8 tháng nhưng ít hơn 2 năm, hoặc
 • 3 năm nếu chương trình học từ 2 năm trở lên.

Cách thức nộp hồ sơ xin PGWP

Hầu hết các trường hợp phải nộp hồ sơ trực tuyến. Theo đó, đương đương phải thanh toán phí xử lý hồ sơ trực tuyến (255 CAD), chuẩn bị và tải các mẫu đơn và giấy tờ hỗ trợ lên hệ thống IRCC. Tìm hiểu cách thức nộp hồ sơ trực tuyến tại đây.

Thời gian xử lý hồ sơ PGWP

Trung tâm xử lý hồ sơ (The Case Processing Centre) nhận được một lượng lớn hồ sơ xin tạm trú mỗi năm. Vì vậy, đương đơn nên nộp hồ sơ ít nhất 30 ngày trước khi giấy phép cư trú hiện tại hết hạn.

Bạn có thể kiểm ta thời gian xử lý hồ sơ tại đây.