DU HỌC CANADA

Làm việc với Giấy phép học tập

Với Giấy phép học tập, sinh viên quốc tế được phép làm việc tối đa 20 giờ mỗi tuần ngoài khuôn viên trường.

Tùy thuộc vào Giấy phép học tập, sinh viên quốc tế có thể làm việc trong khuôn viên trường hoặc ngoài khuôn viên trường mà không cần xin Giấy phép làm việc (Work Permit) nếu đáp ứng được những yêu cầu sau:

Làm việc trong khuôn viên trường (On-Campus)

Điều kiện được phép làm việc?
Bạn có thể làm việc trong khuôn viên trường mà không cần xin Giấy phép lao động nếu đáp ứng được 3 điều kiện sau:

 • Học toàn thời gian tại một Cơ sở giáo dục được chỉ định – Designated Learning Institution;
 • Giấy phép học tập còn hạn;
 • Có SIN (số Bảo hiểm xã hội – Social insurance number)

Bạn phải dừng làm việc ngay lập tức khi Giấy phép học tập hết hạn hoặc khi không được còn là sinh viên toàn thời gian nữa.

Làm việc ở đâu?
“Trong khuôn viên trường” có nghĩa là bạn có thể làm việc tại tất cả các toà nhà trong khuôn viên trường học. Nếu trường có nhiều hơn một cơ sở, bạn chỉ có thể được làm việc tại khuôn viên nơi bạn đang học trong hầu hết thời gian.

Bạn có thể làm việc tại các địa điểm khác nếu:

 • Bạn đang làm công việc trợ lý giảng dạy hoặc nghiên cứu VÀ
 • Công việc của bạn hoàn toàn liên quan đến tài trợ nghiên cứu
  Trong trường hợp trên, bạn có thể làm việc tại thư viện, bệnh viện hoặc cơ sở nghiên cứu được liên kết với trường của bạn, ngay cả khi địa điểm làm việc ở ngoài khuôn viên trường.

Làm việc cho ai?

 • Trường học
 • Giáo sư
 • Tổ chức sinh viên
 • Doanh nghiệp của riêng bạn (ví dụ bạn kinh doanh một quán café trong khuôn viên trường)
 • Doanh nghiệp tư nhân hoặc
 • Nhà thầu tư nhân cung cấp dịch vụ trong khuôn viên trường học.

Làm việc ngoài khuôn viên trường (Off-Campus)

Điều kiện được phép làm việc

Bạn được phép làm việc ngoài khuôn viên trường mà không cần Giấy phép làm việc (Work Permit) nếu đáp ứng được tất cả các điều kiện sau:

 • Giấy phép du học còn hiệu lực
 • Học toàn thời gian tại một Cở sở giáo dục được chỉ định – Designated Learning Institution
 • Đã bắt đầu chương trình học
 • Thời gian của chương trình học tối thiểu 6 tháng
 • Chương trình học phải cấp chứng chỉ (certificate), bằng cao đẳng (diploma) hoặc bằng cử nhân (degree)
 • Có số SIN (số Bảo hiểm xã hội – Social insurance number)
 • Chương trình học không phải là tiếng Pháp hoặc tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2 (ESL)
 • Không tham gia các lớp dự bị cho một chương trình khác
 • Không phải là sinh viên tham quan hoặc trao đổi, những đối tượng sẽ không nhận được chứng chỉ từ trường học tại Canada.

Bạn vẫn có thể làm việc ngoài khuôn viên trường nếu bạn không còn học toàn thời gian, nhưng chỉ khi:

 • Đã học toàn thời gian từ đầu chương trình, và
 • Đang học bán thời gian trong khóa học cuối cùng

Bạn có thể sử dụng công cụ này để kiểm tra xem liệu bạn có đủ điều kiện để làm việc ngoài khuôn viên trường mà không cần Giấy phép làm việc hay không.

Thời gian làm việc
Bạn không thể làm việc quá 20 giờ/ tuần ngoài khuôn viên trường, ngoại trừ trong thời gian nghỉ theo lịch trình (ví dụ nghỉ hè). Trong thời gian này bạn có thể làm toàn thời gian (lên đến 40 giờ/tuần).

Nhấp vào đây để tìm hiểu về cách thức xin Giấy phép học tập.