DU HỌC CANADA

Học tập tại tỉnh Quebec

Nếu bạn muốn học tập tại tỉnh Quebec, bạn có thể sẽ phải nộp hồ sơ xin “Giấy chấp nhận vào tỉnh Quebec – Certificat d’Acceptation du Québec (gọi tắt là CAQ) trước khi nộp hồ sơ xin Giấy phép du học. Bài viết này sẽ giúp các bạn tìm hiểu về thủ tục giấy tờ cần thiết, phí và quy trình liên quan đến hồ sơ xin CAQ.

Bắt đầu từ ngày 26/01/2021, đương đơn xin CAQ cho Chương trình Sinh viên Nước ngoài phải nộp hồ sơ cũng như thanh toán các khoản phí cần thiết trực tuyến, và nộp các giấy tờ hỗ trợ qua ứng dụng trực tuyến Arrima. Các hồ sơ giấy chỉ được Ministère chấp nhận cho đến ngày 25 tháng 1 năm 2021.

Bạn có cần CAQ không?

Nếu bạn dự định học tập tại một Cở sở giáo dục được chỉ định – Designated Learning Institution của tỉnh Quebec, ngoài các trường hợp ngoại lệ, bạn sẽ cần phải nộp hồ sơ xin CAQ trước khi nộp hồ sơ xin Giấy phép học tập.

Một số trường hợp ngoại lệ (chủ yếu là du học dưới 6 tháng, hoặc có Học bổng khối thịnh vượng chung, v.v.) được miễn CAQ. Vui lòng xem danh sách đầy đủ tại đây.

Yêu cầu cần thiết để xin CAQ

Để có thể được xét cấp CAQ, bạn phải đáp ứng những điều kiện sau đây:

  • Thanh toán lệ phí xử lý hồ sơ (lệ phí là 117 CAD tính từ ngày 01/01/2021)
  • Được chấp thuận bởi một tổ chức giáo dục tại Quebec có trong danh sách Cở sở giáo dục được chỉ định – Designated Learning Institution
  • Chấp thuận tất cả các điều kiện ban hành của CAQ (ví dụ như là sinh viên toàn thời gian, duy trì bảo hiểm sức khỏe và nằm viện cho bạn và các thành viên trong gia đình)
  • Có đủ nguồn lực tài chính

Cách thức nộp hồ sơ xin CAQ

Đương đơn có thể nộp hồ sơ trực tuyến hoặc hồ sơ giấy, tuy nhiên được khuyến khích nộp trực tuyến vì những lý do sau:

  • có thể thanh toán phí bằng thẻ tín dụng, nếu không thành công có thể thử lại ngay tránh trường hợp bị trả lại hồ sơ
  • được cung cấp một danh sách các giấy tờ hỗ trợ phải nộp
  • có thể gửi thư trực tuyến và tránh được sự chậm trễ của việc gửi thư qua bưu điện, và
  • có thể theo dõi trực tuyến hồ sơ của mình.

Để biết thêm chi tiết bạn có thể tham khảo thông tin tại đây.

Thời gian xử lý hồ sơ

Hồ sơ được xử lý trong khoảng 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được bộ hồ sơ hoàn chỉnh. Tuy nhiên, thời gian xử lý có thể kéo dài vào mùa cao điểm. 20 ngày làm việc không bao gồm thời gian chuyển phát CAQ bản gốc.

Lưu ý rằng phải mất khoảng 3 tuần để xác nhận việc nhận được giấy tờ trên hệ thống theo dõi trực tuyến. Sau khi nhận được CAQ, bạn sẽ phải tiếp tục nộp hồ sơ xin Giấy phép học tập với IRCC.

Tìm hiểu cách thức nộp hồ sơ xin Giấy phép học tập tại đây.